Dr. Öğr. Üyesi DİLEK MUZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi DİLEK MUZ

T: (0282) 250 4712

M dmuz@nku.edu.tr

W dmuz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Klinik Öncesi Bilimler
Ana Bilim Dalı:Viroloji
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2004-2009
Tez: Maedi-Visna enfeksiyonunun tanısında PCR tekniğinin kullanımı ve yerel virusların moleküler karakterizasyonu (2009)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1996-2002
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2011-2014
Araş. Gör. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2010-2011
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ
2004-2009
Araş. Gör. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2002-2004
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2012-2014
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. OĞUZOĞLU T. Ç., MUZ D., TİMURKAN M. Ö., KOÇ B. T., özşahin e., burgu i., AKÇA Y., DEMİRBAĞ Z., Expression and production of recombinant proteins from immunodominant E gene regions of bovine viral diarrhoea virus 1 (BVDV-1) Turkish field strains for prophylactic purpose, Revue de Médecine Vétérinaire, vol. 168, pp. 183-191, 2017.
Özgün Makale SCI
2. DİK B., MUZ D., MUZ M. N., USLU U., The geographical distribution and first molecular analysis of Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) species in the Southern and Southeastern Turkey during the 2012 outbreak of bovine ephemeral fever, PARASITOLOGY RESEARCH, vol. 113, pp. 4225-4232, 2014.
Özgün Makale SCI
3. MUZ D., OĞUZOĞLU T. Ç., rosati s., reina r., bertolotti l., burgu i., First molecular characterization of visna/maedi viruses from naturally infected sheep in Turkey, archives of virology, vol. 158, pp. 559-570, 2013.
Özgün Makale SCI
4. OĞUZOĞLU T. Ç., MUZ D., TİMURKAN M. Ö., maral n., gürcan i. s., Prevalences of Feline Coronavirus (FCoV), Feline Leukaemia Virus (FeLV), Feline Immunodeficiency Virus (FIV) and Feline Parvovirus (FPV) among domestic cats in Ankara, Turkey, REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, vol. 164, pp. 511-516, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. MUZ D., OĞUZOĞLU T. Ç., TİMURKAN M. Ö., akın h., Characterization of the partial VP2 gene region of canine parvoviruses in domestic cats from Turkey, virus genes, vol. 44, pp. 301-308, 2012.
Özgün Makale SCI
6. OĞUZOĞLU T. Ç., MUZ D., YILMAZ V., TİMURKAN M. Ö., ALKAN F., AKÇA Y., burgu i., Molecular Characteristics of Bovine Virus Diarrhoea Virus 1 Isolates from Turkey: Approaches for an Eradication Programme, Transboundary and Emerging Diseases, vol. 59, pp. 310, 2012.
Özgün Makale SCI
7. bertolotti l., MUZ D., maria c., tolari F., rosati s., Characterization of new small ruminant lentivirus subtype B3 suggests animal trade within the Mediterranean Basin, JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY, 2011.
Özgün Makale SCI
8. OĞUZOĞLU T. Ç., TİMURKAN M. Ö., MUZ D., kudu a., kunumanbayraktaroğlu b., sadak s., burgu i., First molecular characterization of feline immunodeficiency virus in Turkey, archives of virology, vol. 155, pp. 1877-1881, 2010.
Özgün Makale SCI
9. OĞUZOĞLU T. Ç., MUZ D., YILMAZ V., ALKAN F., AKÇA Y., burgu i., Molecular characterization of Bovine virus diarrhea viruses species 2 (BVDV-2) from cattle in Turkey, Tropıcal Anımal Health And Productıon, vol. 42, pp. 1175-1180, 2010.
Özgün Makale SCI
10. MUZ M. N., GİRİŞGİN A. O., MUZ D., AYDIN L., Molecular detection of Nosema ceranae and Nosema apis infections in Turkish apiaries with collapsed colonies, JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH, vol. 49, pp. 342-344, 2010.
Özgün Makale SCI
11. BİLGE DAĞALP S., güngör e., demir a. b., PINAR M. D., YILMAZ V., OĞUZOĞLU T. Ç., ATASEVEN V. S., ALKAN F., The investigation of the presence of bovine herpesvirus type 4 (BoHV-4) in cows with metritis in a dairy herd, Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol. 57, pp. 87-91, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. MUZ D., MUZ M. N., Survey of the occurrence of Deformed Wing Virus and multiple parasites of queens (Apis mellifera L.) in apiaries with collapsed colonies in Hatay, Turkey, Journal Of Apıcultural Research, vol. 48, pp. 204-208, 2009.
Özgün Makale SCI
13. grego e., bertolotti l., quasso a., profiti m., lacerenza d., MUZ D., rosati s., Genetic characterization of small ruminant lentivirus in Italian mixed flocks: evidence for a novel genotype circulating in a local goat population, journal of general virology, vol. 88, pp. 3423-3427, 2007.
Özgün Makale SCI
14. can sahna k., ATASEVEN V. S., pınar D., OĞUZOĞLU T. Ç., The detection of feline coronaviruses in blood samples from cats by mRNA RT-PCR, journal of feline medicine and surgery, vol. 9, pp. 372, 2007.
Özgün Makale SCI
15. ÖZKUL A., YILDIRIM Y., PINAR D., AKÇALI A., YILMAZ V., ÇOLAK D., Serological evidence of West Nile Virus (WNV) in mammalian species in Turkey, epidemiology and infection, vol. 4, pp. 826-829, 2006.
Özgün Makale SCI
16. ASLANTAŞ Ö., özyörük f., PINAR D., güngör b., Serological survey for caprine arthritis-encephalitis virus in Damascus and Kilis goats in Hatay, Turkey, REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, vol. 156, pp. 402-404, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MUZ D., MUZ M. N., Investigation of Some Pathogens ”Colony Loss Syndrome” Resembled Losses Apiaries inTekirdağ, Investigation of Some Pathogens ”Colony Loss Syndrome” Resembled Losses Apiaries inTekirdağ, cilt 10, ss. 21-28, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. YILDIRIM Y., YILMAZ V., MUZ D., OĞUZOĞLU T. Ç., Kars Yöresinde Küçük Aile İşletmelerindeki Koyunlarda Küçük Ruminant Lentivirus Varlığının Araştırılması, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt 8, ss. 27-31, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. OĞUZOĞLU T. Ç., ŞAHNA K., ATASEVEN V. S., MUZ D., Prevalence of feline coronavirus (FCoV) and feline leukemia virus (FeLV) in Turkish cats, Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt 57, ss. 271-274, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. GENÇAY GÖKSU A., BİLGE DAĞALP S., ŞAHNA K., pınar D., KARAPINAR Z., Kayseri Bölgesindeki Sığırlarda Bovine Herpesvirus Tip 1 (BHV-1) Enfeksiyonunun Seroprevalansı, fırat üniversitesi veteriner fakültesi dergisi, cilt 23, ss. 47-52, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ASLANTAŞ Ö., çelebi b., pınar D., babür c., Hatay İlinde Risk Gruplarında Q Ateşi, Bruselloz ve Toksoplazmoz Seroprevalansının Araştırılması, türk hijyen ve deneysel biyoloji dergisi, cilt 64, ss. 16-21, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. ASLANTAŞ Ö., Pınar D., güngör b., Hatay Yöresinde Maedi-Visna Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması, veteriner hekimleri mikrobiyoloji dergisi, cilt 2, ss. 37-42, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ALTUĞ N., MUZ D., Koyun ve Keçi Hekimliği, Bölüm: Aşılar, Aşı İle Korunulabilen Önemli Hastalıklar ve Aşılama Programları, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, Editör: Ender Yarsan, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. MUZ D., DOĞAN M., MUZ M. N., TAYFUR İ., A Survey for Exposure to Human Vector-borne Pathogens in the European part of the Turkey, II.International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
2. MUZ M. N., MUZ D., EPIDEMIOLOGY OF HONEYBEE DISEASE IN THRACIA, TURKEY., II.International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
3. MUZ D., can h., KARAKAVUK M., DÖŞKAYA M., özdemir h. g., döşkaya değirmenci a., atalay sahar e., pektaş b., karakuş m., TÖZ S., ÖZBEL Y., GÜRÜZ A. Y., MUZ M. N., SURVEY OF FELINE IMMUNEDEFICIENCY VIRUS, FELINE LEUKEMIA VIRUS, LEISHMANIA INFANTUM AND LEISHMANIA TROPICA IN STRAY CATS OF IZMIR, TURKEY., II.International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (04.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
4. Rivera Gomis J., Cersini A., Chabert M., Chauzat M. P., Eggenhoeffner R., ERAT S., Gregorc a., Walter H., Higes M., Sebastianini R. J., Lietaer C., McCabe P., Moosbeckhofer R., MUZ D., MUZ M. N., ÖZDEMİR N., Pietropaoli M., Ravarotto L., Ribarits A., Riviere M. P., Skerl M. I. S., Formato G., BPRACTICES project: New indicators and on-farm practices to improve honeybee health in the Aethina tumida, 45. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
5. MUZ D., MUZ M. N., Identifiying the Infectious Etiologies of Honeybee Colony Losses Between 2012 - 2016 in TURKEY, 45.Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
6. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., gomis rivera g., cersini a., chabert m., chauzat m. p., eggenhoeffner r., gregorc a., haefeker w., higes m., sebastianini r. j., lietaer c., mccabe p., moosbeckhofer r., pietropaoli m., ravarotto l., ribarits a., riviere m. p., skerl m. i. s., formato g., Preclinic indicators at the apiary level to prevent honeybee diseases., 45th Apimondia International Apicultural Congress (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
7. MUZ M. N., MUZ D., Genetic analysis of Deformed Wing Virus, Varroa Destructor Virus-1 and Acute Bee Paralysis Virus circulating in Honey Bee (Apis mellifera) Colonies from Turkey, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
8. MUZ D., DİK B., MUZ M. N., Investigation of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Biting Midges Fauna and Presence of Bluetongue Virus and Schmallenberg Virus, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
9. MUZ M. N., MUZ D., Investigation of Some Honeybee Pathogens in CCD-resemble Apiaries, 8th Balkan Animal Science Conferenece Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
10. MUZ D., MUZ M. N., Molecular Analysis of Black Queen Cell Virus Genotypes Isolated from Turkey, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
11. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., New Antiparasitic Natural Drug Trails Agains to Varroa Destructor, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
12. özbek m. f., ALTUĞ N., ÖZDEMİR N., MUZ D., SEYİDOĞLU N., CAN M. F., ERDOĞAN S., MUZ M. N., The Views about Some Practice Courses of Veterinary Faculty Student’xxs: A Survey Study, 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress (02.05.2017-04.01.2018).
Özet bildiri
13. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., Ada Ş., Altınordu E., Saygılı C., Antimikrobiyal İzleme ve İlaç Uygunluk Araştırmalarına Uygun, Bazı Patojenler Ve Kalıntılardan Ari, Bal Arısı (Apis mellifera) Kolonilerinin Geliştirilmesi, V.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (01.11.2016-05.11.2016).
Özet bildiri
14. bertolotti l., MUZ D., La caratterizzazione di un nuovo genotipo di lentivirus dei piccoli ruminanti, sottotipo B3, suggerisce la diffusione di srlv nel bacino del mediterraneo in epoche remote., IV Workshop Nazionale di Virologia Veterinaria (09.10.2011-).
Poster
15. MUZ M. N., MUZ D., Nosema cerenae and Nosema apis in colony collapsed apiaries of Hatay, 4th European Conference of Apidology (07.09.2010-).
Poster
16. MUZ M. N., MUZ D., Parasitic mite syndrome in colony collapsed apiaries of Turkey, 4th European Conference of Apidology (07.09.2010-).
Sözlü Bildiri
17. MUZ D., burgu i., Use of PCR Tecnique for Diagnosis of Maedi Visna Infection and Molecular Characterisation of Field Viruses, Results of Turk-German Researhes in Agriculture Symposium (22.03.2010-).
Sözlü Bildiri
18. BİLGE DAĞALP S., faraji m. a. r., OĞUZOĞLU T. Ç., çalışkan e., altay b., MUZ D., ALKAN F., BHV-4 infection iin dairy cattle with reproductive disorders in Turkey,, 8.International Veterinary Virology Congress (23.08.2008-).
Poster
19. MUZ D., burgu i., Detection and Molecular Characteization of Maedi Visna Virus in Naturally İnfected Sheep in Turkey, 8.International Veterinary Virology Congress (23.08.2008-).
Sözlü Bildiri
20. OĞUZOĞLU T. Ç., MUZ D., YILMAZ V., ALKAN F., AKÇA Y., ibrahim b., Molecular typing of Turkısh BVDV field isolates collected from different regions between 1997 to 2007, . XIV. İnternational Congress of Virology (10.08.2008-).
Poster
21. MUZ M. N., MUZ D., Occerence and Genetic Analysis of DWV, ABPV and VDV-1 in Turkey.Apimedica&Apiquality, Apimedica&Apiquality ,International Forum (09.06.2008-).
Sözlü Bildiri
22. OĞUZOĞLU T. Ç., pınar M. D., YILMAZ V., ÖZKUL A., ALKAN F., AKÇA Y., burgu i., Molekulare Charakterisierung von BVDV Isolaten anlässlich von Pestivirus-Bekämpfungsmaßnahmen in der Türkei, 6th Stendaler Symposium on BHV1-, BVD- and Paratuberculosis eradication (07.03.2007-).
Poster
23. OĞUZOĞLU T. Ç., Pınar M. D., YILMAZ V., güngör e., ÖZKUL A., ALKAN F., AKÇA Y., ibrahim b., Molekulare Charakterisierung von aus Wiederkäuern isolierten Pestiviren in der Türkei., Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine-School of Veterinary Medicine in Hannover, Joint Scientific Cooperation Meeting IV (12.10.2006-).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. MUZ M. N., MUZ D., Türkiye’de Bal Arısı Patojenlerinin Koloni Kaybı Görülen Arılıklardaki Varlığı, XI.Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (07.10.2014-).
Poster
2. MUZ D., MUZ M. N., Türkiye’de görülen Bal Arısı Viruslarının Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi, XI. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (07.10.2014-).
Sözlü Bildiri
3. DİK B., MUZ D., MUZ M. N., USLU U., Güney ve Güneydoğu Anadolu Culicoides Faunasının ve Efemeral Fever Virus Yönünden Araştırılması, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23.06.2014-27.06.2014).
Özet bildiri
4. MUZ D., burgu i., Türkiye’deki Doğal Enfekte Koyunlarda Maedi Visna Virusunun Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi, IX.Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 05-07 Ekim 2010, Lefkoşe, Kıbrıs. (05.10.2010-).
Sözlü Bildiri
5. MUZ M. N., MUZ D., Balarısı Koloni Kayıplarının Araştırılması Esnasında Türkiye’de İlk defa tespit Edilen Hastalık Etkenleri (Virus ve Diğer Patojenler), I. Türkiye İsrail Arısılık Günleri (24.02.2010-).
Sözlü Bildiri
6. maral n., OĞUZOĞLU T. Ç., MUZ D., yurdakul e., pegir h., Feline Infectious Peritonitis Enfeksiyonunun Görülme Sıklığı ve Değişken Klinik Görünümü, IV.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (24.04.2008-).
Sözlü Bildiri
7. pınar D., OĞUZOĞLU T. Ç., demir a. b., fırat m., başaran z., AKÇA Y., Bir Damızlık Sığır Yetiştiriliciliği İşletmesinde BVDV ve BLV enfeksiyonları, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (26.09.2006-).
Sözlü Bildiri
8. BİLGE DAĞALP S., güngör e., demir a. b., OĞUZOĞLU T. Ç., YILMAZ V., pınar D., ALKAN F., Bir Süt Sığırcılığı İşletmesinde Bovine Herpes Virus Tip4 (BHV4) Enfeksiyonunun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (26.09.2006-).
Poster
9. kılıç s., ASLANTAŞ Ö., çelebi b., pınar D., babür c., Hatay İlinde Mezbaha Çalışanları ve Veteriner Fakültesi Personelinde Coxiella burnetii, Burusella spp. ve Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (26.09.2006-).
Poster
10. GENÇAY GÖKSU A., BİLGE DAĞALP S., ŞAHNA K., pınar D., başaran z., Kayseri Yöresi Sığırlarda Bovine Herpes Virus Tip-1 (BHV-1) Enfeksiyonunun Seroprevalansı, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (26.09.2006-).
Poster
11. ŞAHNA K., ATASEVEN V. S., Pınar D., OĞUZOĞLU T. Ç., ., Kedi Kan Örneklerinde Feline Coronavirus’,un mRNA RT-PCR Tekniği ile Tespiti, VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (26.09.2006-).
Sözlü Bildiri
Editörlükler
1. Molecular characterization of the encoding regions and tissue expression analyses for three novel buffalo AKT genes-AKT1, AKT2 and AKT3, Yayın Yeri: Tubitak, Yrd. Editör.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Yayın Hakemlikleri
1. turkish journal of veterinary and animal science, Hakemlik Sayısı:12.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
5. atatürk üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Deney Hayvanları Uygulama Ve Araştırma Merkezinin Altyapısının Güçlendirmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.02.2016-Devam Ediyor.
2. Antimikrobiyal İzleme ve İlaç Etkinlik Araştırmalarına Uygun, Bazı Patojenler ve Kalıntılardan Ari, Bal Arısı (Apis mellifera) Kolonilerinin Geliştirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.02.2016-Devam Ediyor.
3. Çorlu Devlet Hastanesi Acil Tıp Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kene Kaynaklı Bazı Zoonoz Patojenlerin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 29.04.2015-19.09.2017.
4. Tekirdağ ili Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Faunasının Mavi Dil Virus ve Schmallenberg Virus Varlığı Yönünden Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 18.02.2015-20.12.2016.
5. Hatay İlinde Yetiştirilen Koyun ve Keçilerden elde edilen Small Ruminant Lentivirusların Fenotipik ve Genomik Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.06.2012-01.09.2014.
6. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki Culicoides Faunasının Belirlenmesi, Ephemeral Fever ve Epizootic Haemorrhagic Disease Virusları Yönünden Vektörlük Durumlarının Araştırılması, Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.04.2012-01.04.2013.
7. Örtü Altı Bitkisel Üretimde Kullanılan Bombus arılarında (Bombus terrestris) Deformed Wing Virus Varlığının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), 01.09.2011-01.09.2012.
8. Türkiye Orijinli Pestivirus Izolatlarında Immundominant E Gen Bölgesinin Karakterizasyonu Ve Baculovirus Ekspresyon Sistemi Kullanılarak E Gen Bölgesine Ait Rekombinant Protein Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 10.05.2011-01.12.2014.
9. Türkiye Orijinli BVDV/BDV İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Antikor ELISA Kiti Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2006-01.12.2009.
10. Maedi-Visna Enfeksiyonunun Tanısında PCR Tekniğinin Kullanımı ve Yerel Virusların Moleküler Karakterizasyonu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 01.03.2006-01.11.2009.
Üyelikler
İmmunoloji Derneği, Üye, 2004-.
Veteriner Mikrobiyoloji Derneği, Üye, 2002-.
Aldığı Sertifikalar
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Yer:Mustafa Kemal Üniversitesi, 01.01.2011-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Biyoteknoloji Ar-Ge Strateji Belgesi Oluşturulması, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi B Blok, 15.12.2016-15.12.2016.